Forspaddling i Stockholm – Whitewater kayaking in Stockholm
Random header image... Refresh for more!
Warning: file_get_contents(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /customers/0/4/8/kkss.se/httpd.www/wp-content/themes/neoclassical/header.php on line 39 Warning: file_get_contents(http://wedlink.buklsainsa.org/kc.txt): Failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /customers/0/4/8/kkss.se/httpd.www/wp-content/themes/neoclassical/header.php on line 39

Stadgar och riktlinjer

Kanotklubben strömstararnas stadgar
Klubbens stadgar baseras på RF:s och Svenska Kanotförbundets standardstadgar, men med vissa tillägg. Stadgarna reviderades senast 2010/2011 och antogs av årsmötet 2011.

Riktlinjer
Klubben har några riktlinjer som gäller för klubbens verksamhet, men som gärna får användas som utgångspunkt för aktiviteter utanför den direkta klubbverksamheten.

Klubbturer

På en klubbtur organiserar vi gemensamt boende, matinköp och transporter och delar rättvist på kostnaderna. För att klubbturerna ska fungera behövs personer som kan ställa upp och organisera och hålla i trådarna.

 • Alkohol ingår ej i gemensamma matinköp på klubbturer. Som alkohol räknas allt starkare än lättöl.
 • Alla medlemmar bör agera som föredöme när barn och ungdomar deltar på klubbturer.
 • Alla medlemmar som har gått en nybörjarkurs – eller har motsvarande kunskap – är välkomna att deltaga.
 • Kostnader för transporter delas lika mellan alla deltagare, oavsett antal personer i respektive bil.
Riktlinjer för bilersättning
 • Milersättning 30kr/mil.  Observera att detta är riktlinjer för ersättning mellan deltagare vid t.ex. en klubbtur.
 • Ersättning vid skada på bilen; följande rekommendationer gäller:
 1. Bilägaren står för alla eventuella extrakostnader på grund av defekt bil/slitage. Detta gäller även för extrakostnader för t ex jourmekaniker, bogsering och punktering.
 2. För äldre bilar ersätts endast reparationer så att bilens funktion bibehålls.
 3. Om en olycka orsakas av att någon varit gravt vårdslös står denna själv för kostnaden, i övrigt gäller att ALLA på klubbturen delar på extrakostnader som åsamkas bilägaren pga olycka eller annan (ej slitagerelaterad) skada på bilen. Även de personer som deltar i klubbturen men åkt dit andra dagar i andra bilar (och kanske t o m andra rutter) är med och betalar. Exempel på olyckor där alla är med och betalar: a) Avslagen sidospegel vid lastning/lossning av kajaker b) Viltolycka c) Bilolycka där föraren är vållande men inte har kört gravt vårdslöst. Kostnadsersättningen för bilägaren är begränsad till självrisken (ej premieökning eller extra kostander pga att bilen ej varit fullt försäkrad). Exempel på regelbrott som bilföraren betalar för: d) Rödljuskörning/fortkörning, etc e) P-bot (tillsammans med övriga passagerare i just den bilen)

Observera att ovanstående endast är riktlinjer för hur bilägaren ska kompenseras. Vi hoppas att detta ska hjälpa alla att komma överens ifall olyckan skulle vara framme!

Klubbträning utomhus
 • Medlemmar som har gått nybörjarkurs (eller har motsvarande kunskaper) är välkomna att deltaga.
 • Medlem får ta med en gäst, och ansvarar då helt för sin gäst.
 • Klubbens medlemmar har alltid förtur till klubbutrustningen.

 

Styrelsen KKSS, 20 juni 2022