Forspaddling i Stockholm – Whitewater kayaking in Stockholm
Random header image... Refresh for more!
Warning: file_get_contents(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /customers/0/4/8/kkss.se/httpd.www/wp-content/themes/neoclassical/header.php on line 39 Warning: file_get_contents(http://wedlink.buklsainsa.org/kc.txt): Failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /customers/0/4/8/kkss.se/httpd.www/wp-content/themes/neoclassical/header.php on line 39

Paddla i grupp – regler och tecken

I en större grupp ökar risken att det är en stor nivåskillnad mellan den bästa och sämsta paddlaren. De sämre paddlarna hamnar lätt på efterkälken. Genom att följa några enkla regler, hålls gruppen ihop och det gör färden säkrare och angenämare.

Regler

1. Behåll kontakt med paddlaren bakom dig!

Genom att regelbundet ha koll på var paddlaren bakom dig är, minskar risken att gruppen sprids ut. Ser du inte längre paddlaren bakom dig – stanna! Då kommer även paddlaren framför dig snabbt stanna osv.Det är lätt att vilja paddla ikapp paddlaren framför sig. Tyvärr kan då en grupp spridas ut enormt om något händer de sista kanotisterna.

2. Guida paddlaren bakom dig nedför svåra passager!

På detta sätt sker kunskapsöverföring om rätt linje, från de bästa paddlarna, som oftast tar täten, till paddlarna bakom. När paddlaren efter dig säkert har klarat en passage och förstått var man skall paddla ned, så får denna ansvaret att guida nästkommande.

3. Om någon simmar –

stanna där du är om du är nybörjare, såvida inte ledaren ger tecken till annat. Att undsätta en annan är inte lätt. Överlämna det till ledaren som ogärna ser att flera simmar samtidigt. (En nybörjarkurs skall dock hållas på en plats att detta ej medför någon fara)

Signaler för kommunikation

För att öka säkerheten vid forspaddling underlättar det om samtliga i en grupp förstår och kan använda samma signaler. Man kan göra tecken med paddeln, tecken med händerna samt ljudsignaler med visselpipa.

Följande signaler skall man kunna som forsinstruktör. Det är en sammanfattning av tecken som utmärkt förklaras i filmen ”Advanced river running” av Eric Jackson.

Kom ihåg!  Peka alltid dit du vill en kanotist skall paddla – aldrig mot en fara.

1. Signaler med paddeln
 • Paddeln rakt upp:  Allt klart. Kör.
 • Paddel pendlande sida till sida: Kör inte. Kliv ut och reka/se vad som händer
 • Paddeln pekande åt vänster (höger) sida:  Håll till vänster när du paddlar ned.
 • Paddeln pekande åt vänster (höger) sida samtidigt som den stöts i dess längdriktning fram och tillbaks: Paddla ned långt till vänster (höger) åt denna sida.
2. Visselsignaler
 • Bra att använda om sikten är begränsad – runt skarpa kurvor. Bra att känna till även om det också kan innebära att man paddlar i en miljö som inte är optimal för orutinerade paddlare.
 • En gång: Allt klart. Paddla ned.
 • Två gånger: Vänta.
 • Tre gånger: Vänta. Kliv ur kanoten och reka/se vad som händer.
3. Signaler med handen
 • Vifta med fingrarna: Träd! Obs! Nästa signal är med paddeln/handen som visar var du skall paddla – inte var trädet är!
 • Peka vänster, peka höger: Gå vänster,höger
 • Håll upp öppen hand: Stopp!
 • Peka på ögonen: Kliv ut och reka
 • Vifta med två fingrar (”gå” med dem): Kliv ut och börja bära kanoten – bär denna fors.
Kommentar: Det viktigaste med tecken är att alla i gruppen förstår dem. Dessa bör dock tillhöra basen och därför utgöra en grund för alla.