Stadgar och riktlinjer

Kanotklubben strömstararnas stadgar Klubbens stadgar baseras på RF:s och Svenska Kanotförbundets standardstadgar, men med vissa tillägg. Stadgarna reviderades senast 2010/2011 och antogs av årsmötet 2011. Stadgarna i pdf-format Riktlinjer Klubben har några riktlinjer som gäller för klubbens verksamhet, men som gärna får användas som utgångspunkt för aktiviteter utanför den direkta klubbverksamheten. Klubbturer På en klubbtur organiserar vi gemensamt boende, … Fortsätt läsa Stadgar och riktlinjer