Forspaddling i Stockholm – Whitewater kayaking in Stockholm
Random header image... Refresh for more!
Warning: file_get_contents(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /customers/0/4/8/kkss.se/httpd.www/wp-content/themes/neoclassical/header.php on line 39 Warning: file_get_contents(http://wedlink.buklsainsa.org/kc.txt): Failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /customers/0/4/8/kkss.se/httpd.www/wp-content/themes/neoclassical/header.php on line 39

Bli medlem

Hej!

Kul att du vill bli medlem hos oss!

Forspaddling är en sport som av säkerhetsskäl kräver att man har gått en grundkurs (eller har motsvarande kunskaper) innan man kan börja paddla med klubben i fors. Om du inte har några förkunskaper i forspaddling, så rekommenderar vi att gå en grundkurs med oss. Vi ger grundkurser 2-3 gånger per år under sommarhalvåret och det ingår medlemskap året ut. Datumen brukar vara spikade i april, och syns då i kolumnen till höger på sidan under rubriken ”Kurser, prova-på & klubbturer”.

Om du har redan gått en grundkurs (till exempel hos Kajaktiv) eller har motsvarande kunskaper, så hittar du anmälningsformuläret här.

 

Avgifter 2024

Medlemskap
Vuxen                  900 kr (fr.o.m. året man fyller 18)
Ungdom              450 kr (t.o.m. året man fyller 17)
Familj                 1800 kr (som familj räknas boende på samma adress)
Stöd                       450 kr (deltar ej aktivt i klubbens verksamhet)

Förvaring
Kajakplats           600 kr (per kajak) Endast medlem

Faktura skickas i samband med att ditt medlemskap registreras.

RF:s grundförsäkring*
Tävlingslicens      100 kr (betalas av klubben för de som avser tävla under året)

* Vi rekommenderar alla medlemmar att se över sitt försäkringsskydd i hemförsäkringen. Från och med det kalenderår du fyller 17 år (yngre medlemmar är automatiskt försäkrade) är du tvungen att skaffa licens om du avser att ställa upp i tävlingar sanktionerade av Svenska Kanotförbundet. I tävlingslicensen ingår en försäkring som gäller vid tävling såväl som vid träning. Observera att klubben dock endast betalar avgiften för de som avser tävla. Se mer information angående försäkringar på kanotförbundets hemsida.

Medlemskap i Kanotklubben Strömstararna sker på kalenderårsbasis. För att bli medlem följ länken till anmälningsformuläret här.

Information in english found here.

 

GDPR

Som medlem i KKSS sparar vi dina personuppgifter. Enligt GDPR måste informera dig om vissa saker i samband med detta.

I och med nya GDPR-lagen är vi skyldiga att informera medlemmar om hur vi behandlar persondata. Det går att läsa om det på Datainspektionens hemsida:

https://www.datainspektionen.se/vagledningar/for-foreningar-och-sma-organisationer/

I korthet gäller följande:

Vem är personuppgiftsansvarig i KKSS och hur kontaktar man den personuppgiftsansvarige?

Styrelsen är ansvarig, och man kontaktar styrelsen i ärenden angående personuppgifter på info@kkss.se

Vilka personuppgifter behandlas?

Namn, Födelse år må dag, Adress, Mobil, E-post.

Varför vi behandlar dessa personuppgifter?

De används för att administrera medlemsavgifter och hyra för kajakplats. Begär man urträde ur klubben raderas uppgifterna. Meddelar man ej klubben att man vill urträda ur klubben, men betalar inte medlemsavgiften två år i rad stryks man ur registret. Detta gäller ej om man har obetalda avgifter för kajakhyra. Då kvarstår man i registret tills skulden är reglerad.

Vilka mottagare tar del av uppgifterna?

Ingen utanför klubbens styrelse.

Tänker kkss överföra personuppgifter till ett så kallat tredjeland (land utanför EU/EES)?

Nej.

Som medlem i klubben har man enligt GDPR vissa rättigheter angående sina personuppgifter. Det är bland annat rätt att

– få tillgång till sina personuppgifter
– få felaktiga personuppgifter rättade
– få sina personuppgifter raderade om uppgifterna inte längre är nödvändiga
– få veta hur länge ni kommer att lagra personuppgifterna
– lämna in klagomål till Datainspektionen.

/Styrelsen Kanotklubben Strömstararna