Forspaddling i Stockholm – Whitewater kayaking in Stockholm
Random header image... Refresh for more!
Warning: file_get_contents(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /customers/0/4/8/kkss.se/httpd.www/wp-content/themes/neoclassical/header.php on line 39 Warning: file_get_contents(http://wedlink.buklsainsa.org/kc.txt): Failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /customers/0/4/8/kkss.se/httpd.www/wp-content/themes/neoclassical/header.php on line 39

Kallelse till årsmöte för Kanotklubben Strömstararna 2016

Styrelsen bjuder in till årsmöte måndag den 15/2 kl. 18:30 i klubblokalen på Holmamiralens torg 14 på Skeppsholmen. Vi bjuder på kaffe, te och mackor.

Dagordning Årsmöte

§1 Mötets öppnande
§2 Fastställande av röstlängd för mötet
§3 Mötets behöriga utlysande
§4 Dagordning
§5 Val av mötesordförande och mötessekreterare
§6 Val av justeringsmän och rösträknare
§7 Verksamhetsberättelse, resultat – och balansräkning
§8 Revisionsberättelse
§9 Styrelsens ansvarsfrihet
§10 Medlemsavgifter: Styrelsen föreslår en höjning av medlemsavgiften för familj till 1,200kr.
§11 Fastställande av verksamhetsplan och budget
§12 Motioner och propositioner: Inga
§13 Val av ordförande, styrelseledamöter, revisorer och valberedning
§14 Mötets avslutande

Enligt stadgarna så kommer verksamhets – och förvaltningsberättelser, verksamhetsplan och budget vara tillgängliga för medlemmarna på klubbens hemsida (www.kkss.se) från den 8 februari.

Väl mött den 15:e februari!

Styrelsen